Kaunista kestävyyttä

Jaa
Luonnonkiveä käytetään entistä enemmän ja monipuolisemmin rakentamisessa ja sisustamisessa.

Aitoa kiveä käytetään aiempaa enemmän ja monipuolisemmin rakennusten julkisivuissa, sisustamisessa ja nykyisin etenkin piharakentamisessa. Kiven ominaisuuksia osataan hyödyntää ja jalostaa. Näiden ominaisuuksien tunteminen ja tietäminen on hyödyksi kivisiä tuotteita ostettaessa ja asennettaessa.

Rakennuskivellä tarkoitetaan kiveä, jota käytetään rakentamiseen joko sellaisenaan, kuten monet liuskekivet, tai eri tavoin työstettynä. Monesti rakennuskiven nimeä käytetään myös teollisista tuotteista, joissa kiviainesta on vain osa ja tavallisesti murskattuna. Suomessa louhitaan rakennuskiveä vuosittain puoli miljoonaa tonnia, mikä on koko maailman rakennuskivituotannosta noin yksi prosentti. Louhittavia ja jalostettavia kivityyppejä on noin sata.

Rakennuskiveä valittaessa tärkeimpänä ominaisuutena pidetään kiven ulkonäköä. Määrääviä tekijöitä ovat väri, pintakuviointi ja tasalaatuisuus. Kiven ulkonäköön voidaan vaikuttaa paljon erilaisilla työstömenetelmillä. Sama kivi on aivan erinäköistä lohkopintaisena kuin kiillotettuna.

Luonnonkiven ominaisuudet riippuvat mineraalikoostumuksista, mineraalirakeiden koosta ja kiven sisäisestä rakenteesta. Kiven mineraalikoostumuksen avulla arvioidaan kiven kovuutta, lujuutta, työstettävyyttä, kiillottuvuutta, louhittavuutta ja säänkestävyyttä.

Vedenimukyky mitataan massaprosentteina aineen kuivapainosta. Huokoinen kivilaji imee enemmän vettä kuin tiheä kivi, josta seuraa huokoisen kivilajin likaantumisherkkyys ja huono pakkasenkestävyys. Tiiviiden kivien mittausarvot vaihtelevat 0,1–0,5 massa-%:n välillä. Huokoisen kiven vedenimukyky voi ylittää 20 massa-%:n arvon. Kivi on varmasti pakkasenkestävää silloin kun vedenimukyky on alle 0,5 massa-%. Vedenimukykyyn kannattaa kiinnittää huomiota varsinkin hankittaessa ulkomaisia kiviä.

Materiaalin suhteellinen kovuus voidaan määrittää naarmuttamalla teräväreunaisella mineraalilla toisen mineraalin pintaa. Kovempi mineraali naarmuttaa pehmeämpää. Tulokset ilmoitetaan Mohsin asteikolla 1–10, jossa kovin kivi saa arvon 10. Mohsin luvusta voidaan päätellä kiven kulutuksenkestävyys ja lujuus.

Jaa