Mies piipussa

Jaa
Vuoden nuohoojaksi valittu Kalle Järvinen johtaa omaa yritystään, mutta ei malta pysyä poissa talojen katoilta.

Kun akaalainen Kalle Järvinen suoritti nuohoojan ammattitutkinnon, hän sai priimusoppilaan tunnustuksen. Myös työelämä on ollut nousujohteista. Alkuaan yhden miehen yritys työllistää nyt seitsemän nuohoojaa.

Vaikka firma on kasvanut vauhdilla, Järvinen ei ole jäänyt pyörittämään papereita toimistoonsa. Hän jalkautuu oikeisiin töihin monta kertaa viikossa, koska innostuu edelleen työstään.

Järvisellä riittää aikaa myös järjestötyöhön. Hän on toiminut Pirkanmaan nuohoojien sihteerinä vuodesta 2007 lähtien. Maaliskuussa hänet valittiin Nuohousalan keskusliiton hallitukseen ja kukitettiin vuoden nuohoojana.

Millainen on koulutuksesi?
– Suoritin ensin kauppaopiston, sitten nuohoojan ammattitutkinnon oppisopimuksena. Koulutus pätevöittää nuohoojaksi, kiinteistön paloturvallisuuden tarkkailijaksi ja perehdyttää ilmastointiasioihin. Lisäksi se antaa avuja yrittäjyyteen.

Millainen urasi on ollut?
– Armeijan jälkeen menin silloisen tyttöystävän isälle nuohoojamestarin oppiin. Sitten olin urheiluliikkeessä. Vuonna 2000 opiskeluiden jälkeen perustin oman nuohousalan yrityksen. 2005 sain oman nuohouspiirin. 

Mikä työssäsi on parasta?
– Vaihtuvuus ja liikkuvuus. On uusia ja vanhoja asiakkaita. Työ perustuu pitkäjänteisyyteen. Joka päivä oppii tuntemaan paremmin taloja ja tulisijoja. Nuohoustyö perustuu luottamukseen, aivan kuin papin tai lääkärin työ. Se mitä kuullaan ja nähdään jää nuohoojalle.

Mistä nuohoojan työnkuva koostuu?
– Päivässä ehtii nuohota 7–8 taloa. Opastus, neuvonta ja yleisen paloturvallisuuden tarkkailu kuuluvat työhön. Ammattimies huomaa asioita, joita maallikko ei näe. Näitä ovat mm. halkeamat, piippujen ja uunien huonokuntoisuus, suojaetäisyydet sekä tietenkin tärkeät työturvallisuusasiat, kuten tikapuut. Nuohooja on paloturvallisuuden oikea käsi.

Ketkä ovat asiakkaitasi?
– Omakotitaloasujat ovat suurin ryhmä, mutta asiakkaina on myös mökkiläisiä ja taloyhtiöitä.

Mitkä ovat työn huonot puolet?
– Kelit voivat olla arvaamattomia, samoin kotieläimet. Joskus tikkaissa on puutteita.

Mikä on alan palkkataso?
– Noin 2 000 euroa kuukaudessa. Meillä maksetaan palkkaa myös suoritusperusteisesti. On oikein, että ahkera tienaa enemmän.

 

Avainsanat: 
Jaa