Rakennuttajan opas, osa 7: Kesällä pihatöihin

Jaa
Suunnitteluhortonomi Seppo Asikainen on möyrinyt vuosikymmeniä pihojen rakennustehtävissä ja havainnut, että hyvällä suunnittelulla välttyy turhalta työltä.

Asikaisen mukaan suomalainen on pihansuunnittelijana omatoiminen. Yhä useampi kuitenkin hyödyntää ammattilaista, kun oma aika tai näkemys ei riitä. Suunnittelija kannattaisi kutsua apuun jo alkuvaiheessa ja hyödyntää hänen asiantuntemuksensa. Se olisi sijoitus, jonka arvo kasvaa vuosien myötä.

– Asiantuntija ohjaa pihan toteutusta oikeille urille, mutta samalla kuuntelee auliisti tilaajan toivomuksia ja jakaa uskonvahvistusta, Seppo Asikainen vakuuttaa.

Hyvällä suunnittelulla estyy turhan työn tekemiseltä ja jopa säästää rahaa. Pohjatyöt tehdään oikein ja kasvit valitaan kasvupaikan sekä maaperän mukaan, ei pelkästään ulkonäön ja hinnan.

Yksityiskohtaisesta pihasuunnitelmasta on hyötyä myös työjärjestyksen laatimisen kannalta. Sähkökaapelit ja salaojat asennetaan rakentamisen alkuvaiheessa. Samoin istutuskuopat tehdään jo täyttömaiden tasaamisen yhteydessä.

Palkitsevat pohjatyöt

Pohjatyöt kannattaa tehdä kaikille koville pintamateriaaleille samoilla paksuuksilla ja yhtä huolellisesti. Kävelyalueen vähäisemmillä kerrospaksuuksilla säästyy rahaa olemattoman vähän, mutta perustusvaihe monimutkaistuu.

Huonosti tehty pohjatyö maksaa lähes saman kuin hyvin tehty, mutta korjaaminen on kallista.

– Lähtötilanne kannattaa selvittää huolellisesti. Ammattilaiset tuntevat maalajit ja niiden oikut. He myös ymmärtävät kiinnittää huomiota vesien ohjaukseen ja talviolosuhteiden vaikutuksiin, Asikainen luettelee.

Puutarhurin mukaan routaeristys ulotetaan reilusti päällystettävän alueen ulkopuolelle, jotta routa ei pääse hiipimään pinnoitteiden alle reuna-alueilta. Riskikohtia ovat myös alueet, joilla lumikerros ei suojaa roudalta. Sellaisia ovat esimerkiksi roskakatokset ja huvimajat sekä piha-alueet, joilta lumi poistetaan.

Lue lisää lehdestä 7/2012.
 

Jaa